• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
66 00002 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สถอ.ฉ.1 วิทยาลัยในสังกัด
65 00001 2017/12/06 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สถอ.ฉ.1 วิทยาลัยในสังกัด
64 1212 2017/12/06 หนังสือราชการภายใน คู๋มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน
63 123455 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก ทดสอบไฟล์ word
62 1234 2017/12/06 หนังสือราชการภายนอก ทดสอบไฟล์ pdf
61 5555 2017/10/18 หนังสือราชการภายนอก sasasasa

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑